Welkom

De Heide is een centrum voor personen met een beperking. Deze zorg is integraal, omvat alle levensdomeinen, en wordt aangeboden vanuit een breed spectrum.

Het uitgangspunt en de kernwaarden waar we reeds tien jaar in geloven, blijven het ankerpunt van onze werking nl. dat we aanklampend en uitdagend willen zijn. Wat er ook met U gebeurt, we zullen naast U staan maar tegelijkertijd, wat je zelf kan moet je zelf ook doen.

De Heide wil een zeilboot zijn, die wendbaar kan laveren op de golven van veranderingen tussen de verschillende boeien. Dit tegenover de tanker die veel tijd nodig heeft om van richting te veranderen en minder gevoelig is voor verandering).

We maken hierbij gebruik van onze sterktes. We zijn creatief, we durven ondernemen, we investeren in verbondenheid en we zijn wendbaar. Door de jaren heen hebben we heel wat professionele kennis vergaard in de zorg, in het managen van organisaties en het werken met verschillende juridische structuren.

Ons personeelsbeleid is gestoeld op enkele cruciale pijlers. Ons personeel moet de juiste competenties hebben, moet in staat zijn te werken en zich verbonden voelen met de site, zijn bewoners en collega’s.

De Heide staat voor sociaal ondernemerschap. Deze vorm van ondernemen wordt geschraagd op de drie grote P’s: People, Planet, Profit. Geen enkel van de pijlers is dominant of ondergeschikt: we streven naar de perfecte balans.

De Heide is lid van Zorgdorpen

De Heide geniet de steun van